DAB Rakousko

Aktuálně: Začátkem února 2020 se přesunulo MeinKinderRadio ze City mux Wien II do národního MUX I. Aktuální obsazení obou rakouských multiplexů je zde.

Rakousko dne 28.5.2019 konečně rozjelo ostré vysílání celostátní DAB+ Austria platformy (MUX I). Celý proces spouštění vysílačů se zrychlil a tak došlo již 11.12.2019 (o tři měsíce dříve) ke spuštění dalších vysílačů. V okolí Českých Budějovic jsem zaznamenal zcela nové přírůstky na kanálech 5D (Jauerling) a 5B (Gaisberg).

Prozatím probíhalo DAB vysílání ve Vídni na kanálu 11C jako CityMUX Wien II. Vysílač Wien 9, DC Tower 1, výkon 12,6kW, Vertikal. Operátorem (poskytovatelem) je společnost RTG Radio Technikum GmbH a provozovatelem Austrian Broadcasting GmbH & Co KG.

Operátorem (poskytovatelem) nového MUXu I je ORS comm GmbH & Co KG a provozovatelem Rakouská Republika. Projekt má zatím licenci na deset let (od 02.04.2019 vydáno do 02.04.2029). Pro multiplex I bude použita základní ochrana chyb (EEP-3A), s celkovou přenosovou rychlostí 1,152 Mbit/s.

Dne 8.května byl zkušebně spuštěn vysílač Kahlenberg a 23.května se přidal i Lichtenberg. V testu byly šířeny 4 stanice: 88,6 - ROCK ANT - AR RELAX - JO.LIVE. Po ostrém spuštění MUX I dne 28.5.2019 zjišťujeme po jeho naskenování přítomnost osmi stanic: Během dne bylo přidáno ještě rádio Maria. Z projektu tedy odstoupily tyto subjekty: ABRÖ Verkehrsradio, Radio Maxima a Lounge FM, vstoupilo do něj JO.LIVE. Z jedenácti stanic se nám tedy výběr zúžil na devět. Po přesunu MeinKinderRadio začátkem února 2010 zde vysílá 10 stanic.

Je potěšitelné, že od spuštění celostátního MUX-I až k dnešnímu dni se výrazně proměnil obsah Vídeňského multiplexu II a veškeré duplicity byly odstraněny.

Zajímavá je absence stanic státního rozhlasu ORF-Radio v MUX I. V ČR dochází naopak k masivnějšímu plošnému rozmachu pokrytí sítě Českého Rozhlasu.

Volný prostor v multiplexu (cca 1/3) měl být určen právě pro eventuální vstup rádií ORF, což by obnášelo pravděpodobně 4 pozice s programy Ö1, Ö3, FM4, Regionalradio. Zájem ze strany ORF však zatím není. Na stránkách ORS byl dokonce vyvěšen inzerát s výzvou vůči soukromým subjektům k přihlášení se v případě zájmu o obsazení volné kapacity. Výzva byla opětována a předpokládalo se, že nová komerční rádia vstoupí do MUX-I v průběhu roku 2020, nicméně vzhledem k publikovaným stížnostem na nepřítomnost ORF v multiplexu je celá otázka ještě otevřená.

Tabulka ukazuje parametry vysílačů, dvě postupně zveřejněné (v tabulce zprava) odlišné sady termínů jejich spouštění. Třetí zprava je potom uveden postupně aktualizovaný sloupeček. Data spouštění se upravují za pochodu.  Pro nás změna znamenala, že jsme si na spuštění Kahlenbergu počkali o několik týdnů déle, ovšem signálu z Lichtenbergu jsme se dočkali o 4 měsíce dříve (k ostrému spuštění došlo současně). Navíc došlo i ke spuštění vysílače Bregenz 1/ Pfännder, který měl být součástí druhé fáze, což je o úctyhodných 10 měsíců dříve. Druhá fáze zapínání se měla uskutečnit 31.3.2020, ale nakonec došlo k uspíšení termínu o více než 3 měsíce. Kromě zmíněného Jauerlingu a Gaisbergu bylo vysílání spuštěno i z vysílače Patscherkofel. Díky tomu může 77% rakouské populace již před Vánoci 2019 přijímat vysílání DAB+. Už 26. května 2020 budou přidány vysílače Bruck Mur-Mugel a Rechnitz-Hirschenstein, které umožní celému Burgenlandu a dalším částem Štýrska přijímat rozhlasové programy DAB+. Poslední fáze dokončení v Korutanech se také posune vpřed a proběhne 25. srpna 2020, což znamená pokrytí 83% obyvatel.

Rakouské asociace z řad poskytovatelů a provozovatelů vysílání, novin a elektrotechnického průmyslu žádají, aby se Evropský Kodex Elektronických Komunikací (EECC), stanovující pokyny pro interoperabilitu rádiových přijímačů, podle něhož budou muset od 21. prosince 2020 nové autorádia v Evropské Unii umožňovat příjem a prezentaci DAB+ standardu, vztahoval na všechny rádiové přijímače.

Koordinace a realita se mohou lišit. Pokud je zkoordinováno například 20kW, neznamená to, že vysílač bude v maximech tohoto výkonu dosahovat. Lichtenberg má oficiální koordinaci pro kanál 6D stanovenou na 10kW s tím, že tohoto výkonu může dosahovat v každém směru. Dokument KOA 4.520/18-003 však hovoří o středně velkém směrovém potlačení.

V tabulce parametrů vysílačů můžeme vidět, že dle dokumentu KOA 4.520/18-003 nebude mít vysílač Jauerling papírově žádné směrové omezení (diagram N), osazení anténních jednotek je tedy čistě v režii ORS. Vysílače Lichtenberg, Gaisberg a Kahlenberg mají mít omezení (diagram D). U Lichtenbergu bylo třeba omezit vysílání "severně" - do České Republiky, u Kahlenbergu "západně", u Gaisbergu budou omezeny azimuty 90°až 290°, dále 350° a také 20°.

Jelikož jsem osobně viděl nový VHF AS na Lichtenbergu, mohu napsat, že stožár je obložen anténními jednotkami ze všech čtyř stran, které dohromady vytvoří znázorněný souměrný diagram. Jejich orientace je 0° 90° 180° 270°, avšak maximálního zisku je dosahováno v azimutech, pootočených o 45°. Souměrnost diagramu způsobuje potlačení vyzářeného signálu také do rakouského vnitrozemí, směrem na západ, jih i východ. Největší potlačení směrem k území ČR se bude projevovat cca v azimutech 340° a 20°. V těchto směrech nepřesáhne vyzářený výkon 5kW.

Následující mapky přibližují reálný příjem v autě na aktivní prutovou anténu 41 cm (0dBd + 14dB), pevně namontovanou v zadní části střechy vozidla kombi, zapojenou do autorádia s citlivostí -100dBm. Barevná škála je následující: 36 až 43 dBμV/m - světle žlutá - příjem možný v otevřeném terénu, 44 až 45 dBμV/m - sytě žlutá - příjem za nižšími pevnými překážkami a při mírně zvlněném terénu, 46 až 47 dBμV/m - světle zelená - příjem možný při vyšších překážkách, 48 dBμV/m a lépe - sytě zelená - perfektní mobilní příjem.

Další mapka stejného vysílače se již zaměřuje na DX příjem s výškou pevné přijímací anténní soustavy 10m nad zemí. Barevná škála je oproti předchozí mapce posunuta. 

Na vysílači Kahlenberg jsou antény směrovány obdobně jako na Lichtenbergu (stejné azimuty). Anténní systém se liší v počtu antén (na Kahlenbergu je 5 anténních jednotek ve čtyřech sektorech, na Lichtenbergu 4 AJ ve čtyřech sektorech) a dále v downtiltu (Gaisberg a Kahlenberg 2°, Lichtenberg 1°).  

Jak jsem již uvedl v úvodu, Jauerling i Gaisberg (Gaisberg samozřejmě ojediněle) jsou k zachycení v okolí Českých Budějovic. Jejich mapky pokrytí přinesu v dalších dnech. Nicméně se dá napsat, že místa s dobrým příjmem jsou známa po léta, takže kam za jejich signály vyrazit a kde je očekávat není žádným tajemstvím.

Na Jauerlingu to vypadá na 4 anténní jednotky do každého ze 4 směrů. Azimut podobný, jako u VKV AS. Původně se na daném místě nacházel VHF anténní systém pro analogovou televizi, ale už je mnoho let demontován.

Na Gaisbergu došlo k demontáži původního VHF 3 AS, jež byl nahrazen novým dipólovým, pro účely vertikální polarizace signálů DAB. Pravděpodobně se jedná také o stejnou konfiguraci, jako na Jauerlingu. Zatímco VKV AS má rotaci cca o 15° oproti orientaci konstrukce věže, nový DAB AS jí přesně kopíruje.

Na následujícím obrázku vidíme, že kanály mohou mezi státy leckdy těsně sousedit, což bude komplikovat zejména DX příjem.  

Vysílač Kozí Kámen (Kluk) opustil kanál 5D a pokračuje na kanálu 7A, přestal tak rušit příjem kanálu 5D z Kahlenbergu a Jauerlingu, ale těsným sousedstvím zkomplikuje příjem Lichtenbergu na 6D, zejména v STA instalacích.